A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Липинська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Підгайцівської громади

До уваги виборців

Дата: 05.08.2020 09:36
Кількість переглядів: 255

ПОРЯДОК
перевірки факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно для організації його голосування на місцевих виборах за місцем перебування

      Цей Порядок на підставі статті 249 Виборчого кодексу України (далі - Кодекс) визначає процедуру перевірки дільничною виборчою комісією з місцевих виборів (далі - дільнична виборча комісія) факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно для організації його голосування на місцевих виборах за місцем перебування.

    1. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем його перебування.

   Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно і має  бажання проголосувати за місцем свого перебування, поштою або через інших осіб не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування подає до дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, на якій він включений до списку виборців, власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням такого місця. Заява викладається в довільній формі.

   До заяви додається довідка медичної установи про стан здоров’я виборця, що засвідчує факт тимчасової нездатності його пересуватися самостійно. Така заява є зобов’язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених Кодексом.

    На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити голосування за місцем його перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму.

    2. Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування реєструється в журналі дільничної виборчої комісії з місцевих виборів звичайної (спеціальної) виборчої дільниці для реєстрації заяв виборців про бажання голосувати за місцем перебування (далі - журнал реєстрації заяв) (додаток 2 до цієї постанови), де зазначаються, зокрема, дата і час надходження такої заяви, спосіб її надходження (поштою/у разі подання заяви іншою особою - прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) такої особи), прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця-заявника, адреса місця проживання (перебування) виборця та контактний номер його телефону (за наявності), назва та місцезнаходження медичної установи, що видала довідку про стан здоров’я виборця (графи 2 - 6 журналу реєстрації заяв).

   3. Члени дільничної виборчої комісії мають право перевіряти факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно.

   Для здійснення вказаної перевірки рішенням дільничної виборчої комісії визначаються не менш як три члени комісії, які повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу цієї дільничної виборчої комісії. 

   4. Перевірка факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно (далі - перевірка) здійснюється до прийняття на засіданні дільничної виборчої комісії рішення щодо включення виборця до витягу зі списку виборців на звичайній (спеціальній) виборчій дільниці для голосування за місцем перебування виборців, не здатних пересуватися самостійно, яке проводиться не раніше 12 години останньої суботи перед днем голосування.

   5. Перевірка здійснюється з метою підтвердження таких фактів:

- написання виборцем, включеним до списку виборців на звичайній (спеціальній) виборчій дільниці, заяви про бажання голосувати за місцем свого перебування;

- видачі медичною установою довідки про стан здоров’я виборця, включеного до списку виборців на звичайній виборчій дільниці, що засвідчує факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно;

- необхідності дотримання постільного режиму виборцем, включеним до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я.

     6. Перевірку, не порушуючи при цьому прав та свобод виборця, проводять визначені для цього члени дільничної виборчої комісії щодо фактів:

- написання виборцем відповідної заяви - шляхом особистого відвідування за адресою, зазначеною у заяві виборця, та/або опитування такого виборця за вказаним ним контактним номером телефону;

- видачі медичною установою довідки про стан здоров’я виборця, включеного до списку виборців на звичайній виборчій дільниці, що засвідчує факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, - шляхом звернення до відповідної медичної установи із запитом про підтвердження достовірності виданої довідки про стан здоров’я виборця чи уточнення відомостей, зазначених у такій довідці;

- необхідності дотримання постільного режиму виборцем, включеним до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, - шляхом звернення до керівника відповідного закладу охорони здоров’я із запитом про підтвердження факту призначення постільного режиму.

    7. Звернення до медичної установи, керівника відповідного закладу охорони здоров’я може здійснюватися шляхом надсилання листа, телефонограми, факсограми, що підписується визначеними для проведення перевірки членами дільничної виборчої комісії. Звернення також може бути надіслане з використанням мережі "Інтернет", засобів електронного зв’язку із зазначенням адреси електронної пошти, на яку може бути надіслано відповідь.

     У разі отримання відповіді на зазначене звернення усно (на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку) зміст відповіді викладається у довідці, що складається визначеними для здійснення перевірки членами дільничної виборчої комісії.

     8. Прізвища, імена (усі власні імена), по батькові (за наявності) членів комісії, які перевіряли факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, а також результат перевірки зазначаються відповідно у графах 7, 8 журналу реєстрації заяв.

      9. Результат проведеної перевірки враховується дільничною виборчою комісією під час прийняття рішення щодо включення виборця, від якого надійшла заява про бажання голосувати за місцем його перебування, до витягу зі списку виборців на звичайній (спеціальній) виборчій дільниці для голосування за місцем перебування виборців, не здатних пересуватися самостійно, який невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії. У разі непідтвердження фактів написання виборцем відповідної заяви та/або видачі медичною установою довідки про стан здоров’я виборця, що засвідчує факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, та/або необхідності дотримання виборцем постільного режиму дільнична виборча комісія приймає рішення про відмову в наданні такому виборцю можливості голосувати за місцем його перебування.

     Про прийняте дільничною виборчою комісією рішення зазначається у графі 9 журналу реєстрації заяв.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії


О.ГАТАУЛЛІНА

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 липня 2020 року № 134

 

____________________________________________________________________

(вид, назва та дата проведення місцевих виборів)

 

 

ЖУРНАЛ

дільничної виборчої комісії з місцевих виборів ______________________виборчої дільниці № ________

                                                                                                                                                                                (звичайної/спеціальної)

____________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження дільничної виборчої комісії – село, селище, місто із зазначенням відповідно району, області, Автономної Республіки Крим)

 

для реєстрації заяв виборців про бажання голосувати за місцем перебування

 

з/п

Дата і час надходження
заяви

Спосіб надходження заяви (поштою/ у разі подання заяви іншою особою – прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) такої особи)

Прізвище,

ім’я (усі власні імена),
по батькові
(за наявності) виборця-заявника

Адреса місця проживання (перебування) та контактний номер телефону
(за наявності) виборця

Назва та місцезнаходження медичної установи, що видала довідку про стан здоров’я виборця

Прізвища,

ім’я, по батькові членів комісії, які здійснили перевірку факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно

Результати перевірки факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно

Рішення  комісії
за результатами розгляду заяви про бажання виборця голосувати за місцем перебування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Сторінки журналу нумеруються, журнал прошивається і скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.

 

 

Секретар

Центральної виборчої комісії                                                       О. ГАТАУЛЛІНА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора